spreekteksten Robert

Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Voorzitter,


De landelijke verkiezingen komen eraan en tot mijn grote verbazing venten andere politieke partijen nu ons gedachtegoed:
Niet alleen rechts maar zelfs links omarmt ideeën die wij al 6 – 7 jaar roepen:
De SGP wil minder “Allahoe akbar”
De VVD wil opvang in de eigen regio
En zelfs Jacques Monasch, en toen ik gisteren op de site keek was hij toch echt van de PvdA en lijsttrekker stelt dat de hoofddoek en boerka vrouw onderdrukkend zijn.
Een bijzondere beweging van politieke partijen die eigenlijk een cordon Sanitair om de PVV hebben gebouwd maar ons gedachte goed warm omarmen
Wat de PVV betreft zou het wel iets, Minder, Minder, Minder, hypocriet mogen

Inbreng PVV Voorjaarsnota 2016

Fractie inbreng PVV

Statenvergadering d.d. 17-6-2016

Spreker: Robert Housmans

Voorzitter,

Wij leven in roerige tijden. De aanslagen in het Midden-Oosten en recentelijk in Brussel en Parijs. Europa wordt overspoeld door migranten. Als je hiervoor alleen al even kijkt naar de stroom uit Syrië dan zien we 4 miljoen vluchtelingen en 7,6 miljoen ontheemden op een bevolking van 22 miljoen, dat is de helft van de bevolking. Een aantal dat groter is dan het inwoneraantal van België!

Inbreng PVV inzake Jaarstukken 2015

10 juni 2016

Voorzitter, De PVV kijkt met gemengde gevoelens terug op 2015. Een jaar met verkiezingen, een nieuwe Staten en een brede coalitie met maar liefst 7 gedeputeerden. Maar ook een jaar met een nieuwe politieke situatie waarin de PVV ondanks dat ze in de oppositie zit constructief kritisch op inhoud mee doet.

Een aantal Moties van de PVV hebben zich gesteund mogen zien door een meerderheid en zelfs een aantal malen de voltallige Staten. De PVV heeft op haar beurt aan een groot aantal moties haar steun kunnen geven.

Een aantal zaken willen wij toch kort even benoemen: Het initiatief voorstel dat geleidt heeft tot de fractievolgers. Een mooie stap in het betrekken van onze burgers bij de politiek. Hopelijk ook de voorbode van de intrede van burgercommissieleden.