Moties Robert

Motie Wijzigende definities

Motie Wijzigende definities

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 07-07-2017

Constaterende dat:

 • er regelmatig definities wijzigen van diverse parameters en indicatoren ;
 • dit zowel in commissie als ook staten regelmatig heeft geleidt tot verwarring en discussie
 • De Staten hierdoor belemmerd worden in hun controlerende taak

Overwegende dat:

 • het kunnen vergelijken van indicatoren en parameters noodzakelijk is voor een goed beeld van beleidseffecten;
 • vergelijkbaarheid niet enkel moet geschieden binnen de provincie maar ook met andere regio’s
 • Hier uniformiteit van definities van belang is;
Motie Tante Deuske

Motie Tante Deuske

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 7 juli 2017

Motie Tante Deuske

Constaterende dat:

 • er in Limburg een groot aantal gezinnen met schoolgaande kinderen onder de armoede grens leven ;
 • deze mensen vaak aangewezen zijn op burgerinitiatieven zoals de Tantes en het “tante Deuske”;
 • In een Deuske standaard 7 onderbroekjes, 7 hemdjes, 7 paar sokken (nieuw en ongedragen),
 • in de zomer het Deuske wordt aangevuld met zwemkleding en in de winter met Muts en Handschoenen,
 • Het doosje wordt voor de rest gevuld met mooie gebruikte kleding in de juiste maat
Motie stopzetting Arhi-procedure parkstad

Motie stopzetting Arhi-procedure parkstad

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 10 Februari 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Constaterende dat:

Motie 765 inspraak bevolking

Inspraak bevolking Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 juni 2016,

Constaterende dat:

 • In de gemeente Maastricht bij de verlening van de vergunning voor het AZC Malberg geen, door de gemeente georganiseerde, inspraak is geweest door de bevolking.
 • Dit inmiddels in meerdere gemeenten gebruikelijk is.
 • De vergunning zonder dat er vooraf bezwaren kenbaar konden worden gemaakt is verleend.

Motie 762 Power to Gas

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 Juni 2016,

Constaterende dat: 

 • Chemelot in de toekomst gaat uitbreiden en daarmee een grotere uitstoot van CO2 te verwachten is. 
 • Voor de uitstoot van CO2 emissiecertificaten noodzakelijk zijn welke verhandeld kunnen worden. 
 • Door gebruik te maken van ‘Power to Gas’ deze CO2 omgezet kan worden in bruikbare CH4 (methaan/aardgas). 

Overwegende dat: 

 • Door elektrolyse van water middels overtollige elektriciteit c.q. energie kan worden opgeslagen als Waterstof (H2). 
 • Deze Waterstof gebruikt kan worden voor de productie van Methaangas uit de industrieel geproduceerde CO2. 
 • Dit gas gebruikt kan worden in het reeds bestaande netwerk voor bedrijven en particulieren; 
 • Hiermee een alternatief wordt geboden voor het in Groningen gewonnen aardgas. 
 • Door het omzetten van CO2 in CH4 emissierechten niet noodzakelijk zijn hiermee een verdienpotentieel wordt gecreëerd bovenop de verkoopwaarde van het geproduceerde Methaan, Waterstof en Zuurstof. 
 • Het ‘Power to Gas’ principe een beproefde methode is en als plant en miniplant reeds voorhanden is. 
 • Een ‘Power to Gas’ plant met een uitbreiding van bijvoorbeeld een MSR een constante bron van gas vormt. 

Van mening zijnde dat: 

 • Het integreren van ‘Power to Gas’ een verrijking is voor de uitbreiding van Chemelot. 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

 • De mogelijkheden van ‘Power to Gas’ te onderzoeken in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot de bestaande chemische industrie. 
 • Een businesscasus op te stellen op basis van bovengenoemde factoren. 

En gaan over tot de orde van de dag 

Robert Housmans - PVV 

Henk van der Linden - 50Plus

 

pdfmotie 762