Persberichten

Geert Wilders: lastenverlichting nu!

Geert Wilders: lastenverlichting nu!

Vandaag gaf Geert Wilders in een interview met de NOS antwoord op de vraag wat er volgens de PVV moet gebeuren met het miljardenoverschot op de begroting.
Na jaren van botte bezuinigingen en lastenverhogingen moet het geld direct terug naar de burger, naar u. Want het is uw geld!

Inbreng PVV inzake Jaarstukken 2015

10 juni 2016

Voorzitter, De PVV kijkt met gemengde gevoelens terug op 2015. Een jaar met verkiezingen, een nieuwe Staten en een brede coalitie met maar liefst 7 gedeputeerden. Maar ook een jaar met een nieuwe politieke situatie waarin de PVV ondanks dat ze in de oppositie zit constructief kritisch op inhoud mee doet.

Een aantal Moties van de PVV hebben zich gesteund mogen zien door een meerderheid en zelfs een aantal malen de voltallige Staten. De PVV heeft op haar beurt aan een groot aantal moties haar steun kunnen geven.

Een aantal zaken willen wij toch kort even benoemen: Het initiatief voorstel dat geleidt heeft tot de fractievolgers. Een mooie stap in het betrekken van onze burgers bij de politiek. Hopelijk ook de voorbode van de intrede van burgercommissieleden.