Nieuws

Geert Wilders: lastenverlichting nu!

Geert Wilders: lastenverlichting nu!

Vandaag gaf Geert Wilders in een interview met de NOS antwoord op de vraag wat er volgens de PVV moet gebeuren met het miljardenoverschot op de begroting.
Na jaren van botte bezuinigingen en lastenverhogingen moet het geld direct terug naar de burger, naar u. Want het is uw geld!

Persverklaring PVV Limburg

Er zijn vragen gerezen over de handelswijze van de penningmeester.
Op basis daarvan heeft de fractie een onafhankelijk accountant opdracht gegeven een controle uit te voeren.
Deze controle vind vrijdag 19 februari plaats.

Dhr. Heemels heeft ervoor gekozen dit onderzoek niet af te wachten.

De fractie heeft kennis genomen van zijn persverklaring.

De PVV fractie accepteert dit soort gedrag zoals het handelen van Dhr. Heemels niet van andere partijen en derhalve dan ook zeker niet van eigen mensen.

De PVV fractie veroordeelt het handelen van Dhr. Heemels en zal aangifte doen.

Welkom op de website van de PVV Limburg!

Welkom op de website van PVV Limburg!

Onze website wordt momenteel geactualiseerd. Binnenkort kunt u hier alle informatie lezen over de Partij voor de Vrijheid in Limburg!

U kunt wel alvast onze speerpunten lezen; de zaken die wij voor Limburg en haar inwoners willen bereiken. Klik hier om ons programma te lezen.
Zodra onze vernieuwde website online staat, kunt u hier alle spreekteksten, moties, schriftelijke vragen en persberichten terugvinden.

We hopen u snel weer terug te zien op www.pvvlimburg.nl !