Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Voorzitter,


De landelijke verkiezingen komen eraan en tot mijn grote verbazing venten andere politieke partijen nu ons gedachtegoed:
Niet alleen rechts maar zelfs links omarmt ideeën die wij al 6 – 7 jaar roepen:
De SGP wil minder “Allahoe akbar”
De VVD wil opvang in de eigen regio
En zelfs Jacques Monasch, en toen ik gisteren op de site keek was hij toch echt van de PvdA en lijsttrekker stelt dat de hoofddoek en boerka vrouw onderdrukkend zijn.
Een bijzondere beweging van politieke partijen die eigenlijk een cordon Sanitair om de PVV hebben gebouwd maar ons gedachte goed warm omarmen
Wat de PVV betreft zou het wel iets, Minder, Minder, Minder, hypocriet mogen

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Inbreng FEB 24 juni 2016 inzake 6.1: Concept-Statenvoorstel van de Statencommissie FEB inzake Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer Begroting 2016 provincie Limburg

De aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer ter verdere verbetering voor het opstellen van de begroting 2017 zijn omgezet in een voorstel aan PS en hebben tot doel te komen tot een meer zichtbare vertaling van de politieke ambities, verhoging van de transparantie en samenhang en verbetering van de leesbaarheid.
De PVV heeft een broertje dood aan achterkamertjespolitiek en sinds haar aantreden in het Gouvernement heeft ze voortdurend gepleit voor meer openheid en transparantie. De PVV wil dat de provincie zich nog duidelijker gaat verantwoorden naar de burgers en daarom kan ze dit voorstel tot meer openheid, duidelijkheid en efficiency dan ook van harte toejuichen.

Motie 765 inspraak bevolking

Inspraak bevolking Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 juni 2016,

Constaterende dat:

  • In de gemeente Maastricht bij de verlening van de vergunning voor het AZC Malberg geen, door de gemeente georganiseerde, inspraak is geweest door de bevolking.
  • Dit inmiddels in meerdere gemeenten gebruikelijk is.
  • De vergunning zonder dat er vooraf bezwaren kenbaar konden worden gemaakt is verleend.

Inbreng PVV Voorjaarsnota 2016

Fractie inbreng PVV

Statenvergadering d.d. 17-6-2016

Spreker: Robert Housmans

Voorzitter,

Wij leven in roerige tijden. De aanslagen in het Midden-Oosten en recentelijk in Brussel en Parijs. Europa wordt overspoeld door migranten. Als je hiervoor alleen al even kijkt naar de stroom uit Syrië dan zien we 4 miljoen vluchtelingen en 7,6 miljoen ontheemden op een bevolking van 22 miljoen, dat is de helft van de bevolking. Een aantal dat groter is dan het inwoneraantal van België!

Provinciaal Inpassingsplan en coördinatieregeling gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Fractie inbreng PVV

Provinciaal Inpassingsplan en coördinatieregeling gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Agendapunt 12.3 G-16-013 Statenvoorstel

Spreker: Hans van Soest

Voorzitter, gebiedsontwikkeling is een spel van samenwerken: een bundeling van ambities, van belangen, gericht op vernieuwing, bij Ooyen-Wanssum is dit gelukt met een resultaat waar iedereen trots op mag zijn.

Statenvoorstel N280 wegvak West, Weert-leudal

Fractie inbreng PVV

Statenvoorstel N280 wegvak West, Weert-leudal
Agendapunt 8.1 G-15-028 Statenvoorstel

Spreker: Hans van Soest

Voorzitter: Leudal blijft zijn randweg doordrijven, op deze manier wenst de gemeente Leudal op 28 oktober 2015 met een artikel in Dagblad De Limburger hun besluit t.a.v. de N280 aan alle Limburgers kenbaar te maken.