Schriftelijke vragen inzake Al-Houda moskee Geleen

Schriftelijke vragen inzake Al-Houda moskee Geleen

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van de grootschalige inval in verband met een witwasonderzoek en de berichtgeving hieromtrent.
Gelet op het feit dat de betreffende moskee niet voor het eerst negatief in de media is geweest heeft de PVV aanvullende informatie in gewonnen.
Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

Schriftelijke vragen inzake Slimmemeters Enexis

Schriftelijke vragen inzake Slimmemeters Enexis

Betreft: Schriftelijke vragen inzake Slimmemeters Enexis

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van de grootschalige vervangingsactie van elektriciteitsmeters van Enexis door slimme meters.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

Motie stopzetting Arhi-procedure parkstad

Motie stopzetting Arhi-procedure parkstad

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 10 Februari 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Constaterende dat:

Schriftelijke vragen inzake kranteninterview CDK

Schriftelijke vragen inzake kranteninterview CDK

Betreft: kranteninterview CDK

Geacht College van GS,
Met belangstelling hebben wij het artikel ‘’Zondagskind op zoek naar Lambertus’’ gelezen in de Dagblad de Limburger van 21 januari jl. Dit artikel wierp de nodige vraagtekens op, zodoende komen wij tot onderstaande vragen:

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2016

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Gelezen G-16-044 Statenvoorstel Verordening Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis;

Schriftelijke vragen inzake 25 jarig jubileum Eurotop

Schriftelijke vragen inzake 25 jarig jubileum Eurotop

Betreft: Schriftelijke vragen inzake 25 jarig jubileum Eurotop

Geacht College,

Op 9 december 2016 viert u het 25 jaar verdrag van Maastricht met een EU top en een concert voor genodigden.
Volgens de website Europe Calling is de doelstelling het vieren van de geboorte van de Politieke Europese unie en de euro, de politieke munt van de EU.
Volgens de website zijn voor de EU Top enkel toppolitici, ondernemers en wetenschappers uitgenodigd.
De PVV fractie in het Limburgse parlement heeft uw uitnodiging hiervoor ontvangen, echter u zult begrijpen dat wij geen enkele interesse hebben in een elitaire viering van de politieke EU en de euro.